Príjmame objednávky na koncoročné posedenia pri vianočnej kapustnici. Objednávky na čísle: 044/ 55 267 66

Ochrana osobných údajov

Zásady používania súborov cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory,
tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.
Prevádzkovateľom webového portálu www.veranda.sk je spoločnosť DOSS – Jasná, s. r. o. Na našom webovom
portáli používame cookies, ktoré nám pomáhajú zlepšovať naše služby. Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako
spoločnosť DOSS – Jasná, s. r. o.súbory cookies používa.

 

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré jednotlivé webové stránky môžu ukladať do Vášho zariadenia (počítača alebo do
iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet), najčastejšie do priečinka pre súbory
umiestneného vo webovom prehliadači používanom vo Vašom zariadení. Cookies nám nepovedia kto ste, ale priradia
vášmu zariadeniu jedinečnú identifikáciu. Najčastejšie majú cookies podobu páru kľúč – hodnota, ale je možné im
nastaviť aj ďalšie parametre (napr. dobu expirácie). Na základe cookies webová stránka dokáže rozpoznať, či ste
prihlásený vo svojom elektronickom účte, o čo ste mali na našej webovej stránke záujem, a pod. Pri ďalšej návšteve tej
istej webovej stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies uložené vo Vašom zariadení a tieto informácie
odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.


Aké cookies používame a prečo?


Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby pre čo najväčší komfort a zážitok
našich zákazníkov z používania nášho webového portálu. Cookies, ktoré používame, nepoškodzujú Vaše zariadenie
a nezaberajú takmer žiadne miesto (spravidla majú len niekoľko kilobajtov).
Na našom webovom portáli používame dočasné aj trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo Vašom zariadení, kým náš
webový portál neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich doby uloženia alebo do ručného
vymazania. Doba, počas ktorej sa cookies ukladajú, závisí od typu súborov cookie, štandardne sa táto doba pohybuje od
jedného dňa až po niekoľko mesiacov, v prípade anonymne zbieraných cookies aj roky.
Na našich webových stránkach používame niekoľko druhov cookies:

 • Základné cookies:
  Používanie týchto súborov nám umožňuje základnú technickú prevádzku nášho webového portálu a jeho
  funkcionalít, akými sú napríklad zapamätanie prihlásenia zákazníka do jeho elektronického účtu, prispôsobenie
  užívateľského rozhrania slúžiaceho k uloženiu nastavení stránky urobených zákazníkom (napr. cookies slúžiace
  k zabezpečeniu zachovania prihlásenia užívateľa do jeho elektronického konta, pre prispôsobenie užívateľského
  rozhrania, a pod.).
  Bez týchto cookies nemôžeme na našom webovom portáli poskytovať služby a funkcionality, ktoré tvoria základ
  nášho webového portálu.

 

 • Analytické, reklamné a iné cookies
  Analytické cookies nám umožňujú zhromažďovať štatistické informácie o tom, ako používate náš webový portál
  a jednotlivé jeho funkcionality a na základe toho vylepšovať obsah, výkon a dizajn nášho webového portálu.
  Reklamné cookies nám umožňujú získavať informácie o tom, o aké produkty z našej ponuky sa zaujímate a na
  základe týchto informácií Vám ponúkať produkty a zobrazovať reklamy, ktoré zodpovedajú Vašim záujmom
  a preferenciám. Vďaka týmto druhom cookies sa Vám zobrazuje reklama na produkty, o ktoré ste prejavili záujem.
  Týmto spôsobom Vám môžeme poskytovať na našom webovom portáli obsah a reklamy, ktoré sú pre vás
  relevantnejšie a efektívnejšie cieliť priamu marketingovú komunikáciu, ale aj obmedziť počet zobrazení reklamy
  a merať efektívnosť reklamných kampaní. Napr. nástroj Google Analytics používame na našom webovom portáli na
  získanie informácií o tom, ako užívatelia využívajú náš webový portál a jeho funkcionality. Zhromaždené informácie
  sú anonymné a štatistické. Tieto cookies neobsahujú žiadne osobné údaje.
  Konverzné cookies slúžia k vyhodnoteniu ako funguje a aká je úspešná reklama a akými cestami sa zákazníci na
  náš webový portál dostanú.
  Tieto cookies nie sú nevyhnutné pre základné fungovanie nášho webového portálu, avšak bez ich použitia nevieme
  zlepšovať a skvalitňovať naše služby ponúkané prostredníctvom nášho webového portálu.


Čo nám umožňuje použitie cookies?

Základné (technické) cookies využívame z dôvodu ich nevyhnutnosti pre prevádzkovanie webového portálu. Iné ako
základné cookies využívame na základe Vášho súhlasu vyjadreného nastavením Vášho webového prehliadača, ak v ňom
máte povolené používanie cookies vo Vašom zariadení.
Používanie cookies a ich povolenie vo Vašom webovom prehliadači je teda na Vašej slobodnej vôli a môžete ho
kedykoľvek zrušiť. Je však potrebné vedieť, že v prípade zmeny týchto nastavení môže mať náš webový portál
obmedzenú funkčnosť vrátane základných funkcionalít a znížený užívateľský komfort, niektoré funkcie dokonca nemusia
fungovať vôbec. Úplným vypnutím funkcie ukladania cookies nebude možné využívať ani základné
(technické) cookies.
Pokiaľ si teda neprajete ukladanie súborov cookies vo Vašom prehliadači, máte možnosť ich vo Vašom prehliadači
zakázať. Podrobné informácie o možnosti zakázať a vymazať cookies z Vášho webového prehliadača nájdete
v pomocníkovi Vášho webového prehliadača. Na týchto odkazoch nájdete informácie poskytované najčastejšie
používanými webovými prehliadačmi: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer.


Osobné údaje

Na základe použitia cookies sú vo väčšine prípadov zbierané a využívané anonymné údaje. Výnimočne však niektoré
z používaných cookies môžu byť párované s Vašimi osobnými údajmi, resp. môžu viesť k identifikácii návštevníkov nášho
webového portálu iným spôsobom.
V takom prípade sa cookies považujú za osobné údaje a spoločnosť DOSS – Jasná, s. r. o. je prevádzkovateľom.
Tieto osobné údaje spracúva na právnom základe vykonania opatrení pred uzavretím zmluvy alebo na právnom základe
plnenia zmluvy. Taktiež právnym základom na spracúvanie informácií z cookies môže byť náš oprávnený záujem na
testovaní niektorých funkcionalít webového portálu.
Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov a Vašim právam vo vzťahu k ochrane Vašich osobných údajov
nájdete v sekcii „Ochrana osobných údajov“.


Máte otázky?

Ak máte nejaké otázky, týkajúce sa používania cookies na našom webovom portáli, neváhajte poslať e-mail na adresu:
kvetoslavstaron@gmail.com